In Extremo & Johan Hegg – Wer kann segeln ohne Wind

Wer kann segeln ohne Wind

[Strophe 1]
Wer kann segeln ohne Wind?
Rudern ohne Ruder?
Wer kann scheiden von seinem Freund
Ohne dass Tränen fließen?

[Strophe 2]
Jag kan segla förutan vind
Jag kan ro utan åror
Men ej skiljas från vännen min
Utan att fälla tårar

[Strophe 3]
Vem kan segla förutan vind?
Vem kan ro utan åror?
Vem kan skiljas från vännen sin
Utan att fälla tårar?

[Strophe 4]
Ich kann segeln ohne Wind
Rudern ohne Ruder
Doch kann ich nicht scheiden von meinem Freund
Ohne dass Tränen fließen

[Strophe 5]
Wer kann segeln ohne Wind?
Rudern ohne Ruder?
Wer kann scheiden von seinem Freund
Ohne dass Tränen fließen?

[Strophe 6]
Ich kann segeln ohne Wind
Rudern ohne Ruder
Doch kann ich nicht scheiden von meinem Freund
Ohne dass Tränen fließen
Кто может плыть без ветра

[Куплет 1]
Кто может плыть без ветра?
Грести без весла?
Кто может развестись со своим другом
Без того, чтобы слезы текли?

[Куплет 2]
Я могу плыть без ветра
Я могу грести без весла
Тем не менее, я не могу развестись с моим другом
Без того, чтобы слезы текли

[Куплет 3]
Кто может плыть без ветра?
Грести без весла?
Кто может развестись со своим другом
Без того, чтобы слезы текли?

[Куплет 4]
Я могу плыть без ветра
Грести без весла
Тем не менее, я не могу развестись с моим другом
Без того, чтобы слезы текли

[Куплет 5]
Кто может плыть без ветра?
Грести без весла?
Кто может развестись со своим другом
Без того, чтобы слезы текли?

[Куплет 6]
Я могу плыть без ветра
Гребля без весла
Тем не менее, я не могу развестись с моим другом
Без того, чтобы слезы текли


Похожие Тексты